Info pro rodiče

Obecné informace – sezóna 2022/2023

  • plán tréninků na sezónu 2022/2023 naleznete v záložce „Tréninky“
  • do konce srpna odevzdejte vedoucí týmu platné potvrzení o lékařské prohlídce, bez potvrzení nelze hrát!
  • dodržujte, prosím, rozpis úklidu v kabině
  • dodržujte zákaz vstupu do prostoru střídaček a kabin, kromě nezbytného
  • účast na tréninku omlouvejte přes novou aplikaci EOS
  • nominaci na turnaje a jednotlivé zápasy budou prováděny též přes aplikaci EOS
  • Ohledně nových přístupu do aplikace EOS kontaktujte vedoucí týmu
  • veďte děti k samostatnosti při oblékání výstroje
  • broušení bruslí vždy v úterý, po tréninku necháte brusle, které potřebují nabrousit, uprostřed kabiny.

         Prosím všechny, aby k nabroušení dávali pouze ty brusle, u kterých je to skutečně třeba.

Členské a kabinové příspěvky – sezóna 2022/2023

Členské příspěvky pro sezónu 2022/2023 byly HC Rakovník stanoveny ve výši 7.200,– Kč/rok. 

Členské příspěvky se platí na účet HC Rakovník, č. účtu 9037221/0100, ve dvou platbách po 3.600,- Kč – první část (za období 8/2022 – 1/2023) je splatná do 30.9.2022, druhá část (za období 2/2023 – 7/2023) do 31.1.2023 (je možné uhradit celou částku najednou do konce září). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče a ročník narození.

Členské příspěvky zahrnují: trénink na ledové ploše, letní přípravu, zdravotníka a rozhodčí při domácích zápasech, volné vstupy na domácí zápasy A-týmu HC Rakovník (v případě zájmu bude vystavena volná vstupenka, kontaktujte vedoucí) a veřejné bruslení (neplatí pro veřejné bruslení s hokejkou), broušení bruslí.

Kabinové příspěvky ve výši 200,– Kč/měsíc a jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce v hotovosti vedoucí.

Klubové oblečení

Klubové oblečení objednávejte u vedoucí týmu.

Podporují nás